Preise

Appartement I
2-3 Personen

Winter Preise

Sommer Preise

Hauptsaison € 170,-/Tag € 90,-/Tag
Nebensaison € 160,-/Tag € 80,-/Tag
Plus Kurtaxe € 2,- pro Person und Tag Endreinigung € 60,-

 

Appartement II
4-5 Personen

Winter Preise

Sommer Preise

Hauptsaison € 170,-/Tag € 90,-/Tag
Nebensaison € 160,-/Tag € 80,-/Tag
Plus Kurtaxe € 2,- pro Person und Tag Endreinigung € 60,-

 

Appartement III
4-5 Personen

Winter Preise

Sommer Preise

Hauptsaison € 170,-/Tag € 90,-/Tag
Nebensaison € 160,-/Tag € 80,-/Tag
Plus Kurtaxe € 2,- pro Person und Tag Endreinigung € 60,-

© Skiwelt Wilder Kaiser by www.app-westendorf.at